Procedure

de procedure

STEL IK NEEM CONTACT OP …. EN DAN?
Contact opnemen met een coach kan voor veel mensen toch een beetje spannend voelen. Ik zal omschrijven wat je te wachten staat wanneer je je aanmeldt, zodat je weet waar je aan toe bent. Nadat ik een bericht van je ontvang, zal ik telefonisch contact met je opnemen voor een kennismakingsgesprek in mijn praktijkruimte. Ik heb momenteel geen wachtlijst en kan meestal binnen 14 dagen een kennismaking met je plannen. Zo’n gesprek duurt gemiddeld zo’n 20 tot 30 minuten en is vooral bedoeld om elkaar vast iets beter te leren kennen. Ik wil je zo een laagdrempelige manier bieden om te ervaren of je een klik met mij voelt en of je je prettig voelt in mijn praktijkruimte. Omdat ik me kan voorstellen dat het fijn is te weten wie je tegenover je hebt, begin ik meestal met kort iets over mijzelf te vertellen; wie ik ben en hoe ik er toe gekomen ben om mijn eigen praktijk te starten. Daarna is er de ruimte voor jou om te vertellen wat je op dat moment aan mij kwijt wilt. Het belangrijkste voor mij is om wat meer een beeld te krijgen van wie jij bent als persoon en wat jij in de coaching hoopt te bereiken. Het is in dit gesprek nog niet nodig om alles te delen of direct ‘de diepte in te gaan’. Vanzelfsprekend is er ook de ruimte voor eventuele vragen die jij hebt. Aan het einde van dit gesprek kunnen we beiden beslissen of we verder willen met elkaar; jij kunt dan aangeven of je een klik ervaart en ik zal aangeven of ook ik denk dat ik de geschikte persoon ben om jou te begeleiden. Is hiervoor wat meer bedenktijd nodig dan is dat geen enkel probleem. Het kennismakingsgesprek is geheel gratis en vrijblijvend.


STEL IK WIL EEN INTAKEGESPREK …. EN DAN?

DE INTAKE
Het intakegesprek is het eerste gesprek na onze kennismaking. In dit gesprek is er voor jou meer nog dan in het kennismakingsgesprek ruimte om te vertellen waar je mee zit en wat je hierin graag anders zou willen. Ik zal in dit gesprek verder gaan met een beeld vormen van jouw behoeften en het traject wat hier passend bij is. Hiervoor stel ik een aantal vragen die van belang kunnen zijn voor de begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan hoe lang de klachten al bekend zijn, of er andere hulpverleners betrokken zijn, of er sprake is van medicijngebruik etc. Ook zal ik je vragen voor de administratie enkele NAW-gegevens in te vullen. Het intakegesprek duurt gemiddeld zo’n 60 minuten. In dit gesprek zetten we al de eerste stappen richting jouw doelen door deze te verhelderen en concreet te maken. Voor het intakegesprek geldt het reguliere sessietarief van €80.


STEL IK WIL STARTEN …. EN DAN?

DE SESSIES
Na het intakegesprek beginnen de reguliere sessies. Naar aanleiding van het doel van de begeleiding hebben we samen bepaald welke vorm het beste bij je past: coaching of therapie.

Voor mij is het grote verschil tussen deze twee vormen van begeleiding dat bij coaching – na het vaststellen van wat de kern van het probleem is – de focus gericht is op de toekomst. Anders gezegd: binnen coaching leer je om iets anders te gaan denken en doen, zodat je niet (weer) in jouw eigen valkuil trapt.

Bij therapie gaat het naast de toekomst ook over het verleden: door samen te onderzoeken hoe je bent geworden wie je nu bent, kun je jezelf, jouw gedrag en jouw gevoel beter leren begrijpen. Vervolgens kun je bewust kiezen hoe je verder wilt in de toekomst; hetgeen wat waardevol is behouden maar hetgeen wat jou niet meer helpt, loslaten.

Indien je met coaching begonnen bent en toch behoefte hebt aan therapie – of andersom – is er altijd de mogelijkheid om het traject naar jouw behoefte aan te passen.

Bij de opleiding Psychodynamische therapie heb ik geleerd om het zelfinzicht en bewustzijn bij de ander te bevorderen door op een dynamische manier gebruik te maken van verschillende technieken. Dit kan betekenen dat er bij zowel coaching als therapie, afhankelijk van het doel tijdens een sessie, (onderdelen van) diverse technieken naast elkaar kunnen worden ingezet als daar behoefte aan is en dit het proces van de ander ondersteunt. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van mogelijke technieken.

Systemisch werken: een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem (familie, vrienden, werk, sportclub) en je verhouding met de anderen in dat systeem. Het maakt je duidelijk waar en waarom je wordt belemmerd in je groei en ontwikkeling en wat je dus zou kunnen aanpassen om weer meer te kunnen groeien.

RET (Rationeel Emotieve Therapie): is een vorm van cognitieve gedragstherapie, waarbij de nadruk ligt op het leren begrijpen van jouw gedachten en overtuigingen en de invloed hiervan op jouw gevoel om hier zo een positieve invloed op uit te kunnen oefenen.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing): EMDR is een therapievorm wanneer je een voor jou nare of traumatische ervaring wilt verwerken. Gedachten en beelden die angstig maken worden tijdens EMDR door middel van snelle oogbewegingen geneutraliseerd waardoor de herinnering aan de ervaring anders in het geheugen wordt opgeslagen en zo meer een plekje krijgt.

Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) technieken: een verzameling technieken waarbij er door te praten maar ook door te ervaren gewerkt wordt aan bewustwording van de invloed die zintuigen, gedachten en gevoelens hebben op het dagelijkse leven. Dit inzicht helpt bij het aanleren van nieuw gedrag om jouw doelen te behalen.

Assen van Verandering: een heel passend, praktisch model wanneer je weet dat je jouw gedrag wilt veranderen maar dit nog niet helemaal wil lukken of nog niet overzichtelijk is. Met dit model creëren we samen duidelijkheid waardoor jij jouw ongewenste gedrag kunt omzetten naar gewenst gedrag.

Ontspanningsoefeningen: het doen van deze oefeningen kan afleiding geven bij onaangename gedachten, pijn of andere lichamelijke klachten. Ontspanningsoefeningen zorgen daarmee voor een groter algemeen welzijn.  Je kunt hierbij denken aan ademhalingsoefeningen of oefeningen die de (spier)spanning in het lichaam verlichten.

Ik heb een heleboel gereedschap in mijn gereedschapskist om jou aan te bieden, maar jij weet wat het beste voor jou werkt. Ik zie coaching en therapie dan ook als een samenwerking waarin overleg centraal staat. We bepalen gezamenlijk een plan dat past bij wie jij bent en we blijven hierin de voortgang regelmatig evalueren.

Sessies duren gemiddeld zo’n 75 minuten en kosten € 80,- . Het inzetten van bepaalde technieken zoals EMDR kunnen wat meer tijd vragen. Voor cliënten tot 18 jaar duren de sessies gemiddeld een uur en reken ik € 60,- per keer. Wil je meer weten over het totale kostenplaatje, kijk dan vooral op de kostenpagina.