Werkdruk voor Werkgevers

werdrukondersteuning voor werkgevers

Iedere werkgever is gebaat bij goed, gezond en gemotiveerd personeel. Langdurig ziekteverzuim van één of enkele werknemers kan van grote invloed zijn op hele gang van zaken op de werkplek. Om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden, is het aan te raden om zo vroeg mogelijk de risico’s op langere afwezigheid in te schatten en bij te sturen: “Voorkomen is beter dan genezen”.

Voor organisaties en bedrijven verzorg ik individuele coaching/therapie (op locatie) alsook de groepsworkshop ‘Omgaan met werkdruk’.

Voor veel werknemers en werkgevers kan individuele coaching op de werklocatie een uitkomst bieden om ziekteverzuim te voorkomen, te verminderen of de terugkeer naar de werkvloer na uitval te bevorderen. Zoals we allemaal weten kan de beleving van werkdruk enorme effecten hebben op een persoon zelf maar ook op de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer. Iedereen is gebaat bij gezonde, ontspannen en blije werknemers. Werknemers die last hebben van werkdruk kunnen mijn hulp inroepen. Soms kan het echter ook raadzaam zijn om als werkgever mij uit te nodigen op de werkplek zelf. Daar kan ik zien en horen wat de betreffende werknemer als belastend ervaart en of de dynamiek op de werkvloer van invloed is op deze persoon. Welke vorm er ook gekozen wordt, er wordt een passend en individueel plan gemaakt om zo weer gezond, duurzaam en ontspannen te kunnen werken.

Als werkdruk niet door enkele, maar meerdere personen in het team wordt ervaren of u zich als leidinggevende zorgen maakt over één of meerdere medewerkers, kan de groepsworkshop ‘Omgaan met werkdruk’ passend zijn. Door het volgen van deze workshop kan iemand zich bewust worden van de eigen werkdrukbeleving. Soms wordt de oorzaak van werkdruk buiten zichzelf gelegd en de eigen rol in het omgaan met werkdruk vergeten of niet gezien. Tijdens de workshop kan inzicht worden verkregen in wat er wordt gedacht, gevoeld en gedaan wanneer  werkdruk wordt ervaren. Naast deze eigen inzichten kan ook duidelijk worden waarom de ene persoon meer last heeft van werkdruk dan de andere persoon, terwijl de werkomstandigheden nagenoeg gelijk zijn. Naast het creëren van (zelf)inzicht worden er concrete tips en tools aangereikt in het omgaan met werkdruk en op gezonde wijze werken.

Duur van de workshop is 90 minuten en wordt op locatie gegeven. Voor bedrijven of organisaties werkt Je bewustZIJN op offertebasis

Verdere informatie

Het ondersteunen van werknemers bij het omgaan met werkdruk is een waardevolle investering. Gezond personeel is een gezond bedrijf! Sinds enkele jaren ben ik als coach betrokken binnen een basisonderwijsinstelling. Vanzelfsprekend zijn ook andere bedrijven, instellingen en professionals buiten het onderwijs van harte welkom om mijn hulp in te schakelen. Nieuwsgierig naar wat ik voor jouw organisatie zou kunnen betekenen of benieuwd naar de tarieven? Neem vooral contact met me op voor een vrijblijvende kennismaking. Het kennismakingsgesprek waarin wij onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen en waarin ook alle mogelijkheden en kosten besproken worden is gratis. Ook voor deze trajecten is er op dit moment geen wachtlijst.